Lịch quan sát 3 hiện tượng thiên văn kỳ thú sắp xuất hiện tại Việt Nam

Theo lịch sự kiện thiên văn đáng chú ý năm 2021, sẽ có 3 hiện tượng thiên văn kỳ thú xuất hiện trong tháng 4 năm nay. Đặc biệt là hiện tượng siêu trăng hồng diễn ra vào cuối tháng.

Infographic

Lên top