Lịch đi học trở lại của các trường đại học, học viện trên cả nước

Ban Giám hiệu các trường đại học, học viện tại nhiều địa phương đã lên kế hoạch thông báo cho sinh viên đi học trở lại để đảm bảo thời gian, khối lượng kiến thức, nội dung và chất lượng đào tạo. Bên cạnh đó, cũng có nhiều trường đại học đã quyết định cho sinh viên học trực tuyến đến hết học kỳ II thay vì phải tập trung học lại trên lớp.

 

Infographic

Lên top