Làm Căn cước công dân gắn chip trong 6 tháng đầu 2021 được giảm 50% lệ phí

Theo Thông tư số 112/2020 của Bộ Tài chính, từ ngày 01.01.2021 đến hết ngày 30.6.2021, lệ phí cấp Căn cước công dân giảm 50%.

Infographic

Lên top