Kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 500 tỉ USD, đâu là thị trường chủ lực?

Kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2020 của cả nước dự kiến sẽ vượt 500 tỉ USD dù dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động giao thương.

Infographic

Lên top