Kịch bản đón học sinh trở lại trường của 63 địa phương trên cả nước

Thống kê của Lao Động đến ngày 10.10, ngoài các địa phương đã cho học sinh trở lại trường từ đầu tháng 9.2021, thì có thêm nhiều tỉnh thành khác xây dựng kế hoạch và các kịch bản để từng bước mở cửa trường học, ưu tiên học sinh ở "vùng xanh" được đến trường học tập.

 

Infographic

Lên top