Khuyến cáo mới nhất của Bộ Y tế phòng chống dịch bệnh COVID-19

Bộ Y tế vừa ban hành khuyến cáo phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra tại Đà Nẵng và nguy cơ trong cả nước.

 

Infographic

Lên top