Khử khuẩn tại nhà thế nào là đúng cách phòng COVID-19?

Việc khử khuẩn, vệ sinh tại gia đình và cộng đồng đúng cách là việc làm cần thiết và quan trọng phòng dịch COVID-19.

 

Infographic

Lên top