Không khí Hà Nội ô nhiễm, người dân nên phòng tránh ra sao?

Nhiều ngày qua, chất lượng không khí tại Hà Nội đang vào mức đáng báo động với chỉ số AQI thấp nhất: 102, cao nhất: 197, cao hơn cả nhiều thành phố nổi tiếng về sự ô nhiễm không khí. Vậy chúng ta cần phải làm gì để đối mặt với hiện tượng này?

          

Infographic

Lên top