Inforgraphic: Các mốc thời gian thí sinh đặc biệt lưu ý sau kỳ thi THPT Quốc gia 2018

Tổng hợp các mốc thời gian quan trọng mà thi sinh cần biết và ghi nhớ sau khi tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.

 

Infographic