Infographic: Việt Nam đã phải trả bao nhiêu tiền nợ và lãi vay 11 tháng qua?

Tổng chi ngân sách tính đến 15.11 đạt 1.065.700 tỷ đồng, bằng 76,6% dự toán năm. Đáng chú ý, từ đầu năm đến 15.11, Việt Nam đã phải chi tới 84.700 tỷ đồng chỉ để trả lãi các khoản vay, đạt gần 86% so với dự toán. Chi trả nợ gốc cũng khoảng 145.700 tỷ đồng, xấp xỉ 89% dự toán cả năm.

 
 

Infographic

Lên top