Infographic: Việt Nam có bao nhiêu xe ôtô hết niên hạn sử dụng?

Tổng số xe sẽ hết niên hạn sử dụng từ ngày 1.1.2018 là 24.439 xe ô tô, trong đó có 2.632 xe chở người và 21.807 xe chở hàng.

 
 

Infographic