Infographic: Tốc độ tăng trưởng đáng kinh ngạc của Facebook và các mạng xã hội tại Việt Nam

Theo số liệu thống kê, Facebook là mạng xã hội có số lượng người dùng đông đảo và có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam hiện nay.

                  

                 

Infographic

Lên top