Infographic: Toàn cảnh vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris

Vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris không gây thiệt hại về người nhưng đã phá huỷ nghiêm trọng công trình kiến trúc nổi tiếng thế giới này.

          

Infographic

Lên top