Infographic: Toàn cảnh thương vụ MobiFone mua 95% cổ phần AVG

Ngày 2.6 Ủy ban Kiểm tra trung ương đã công bố kết luận về thương vụMobiFone mua AVG với giá gần 9.000 tỉ đồng. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra trung ương xác định đây là vụ vi phạm rất nghiêm trọng, đồng thời chỉ rõ trách nhiệm của nguyên lãnh đạo, lãnh đạo Bộ Thông tin và truyền thông, MobiFone. Ngày 12.3.2018, Mobifone và các cổ đông chuyển nhượng đã đi tới thống nhất hủy bỏ thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần mua bán AVG giữa hai bên.

Infographic: Toàn cảnh thương vụ MobiFone mua 95% cổ phần AVG

Infographic

Lên top