Infographic: Toàn cảnh đợt cắt giảm hơn 200 điều kiện kinh doanh của Bộ Công Thương

202 điều kiện kinh doanh dự kiến cắt giảm giai đoạn 2, 2019-2020 của Bộ Công Thương thuộc 8 lĩnh vực. Trong đó lĩnh vực an toàn thực phẩm cắt giảm nhiều nhất với 79 điều kiện.

 
 

Infographic

Lên top