Infographic: Toàn cảnh cuộc bầu cử sớm Nhật Bản

Việc dành chiến thắng sau cuộc bầu cử cho phép ông Abe tiếp tục theo đuổi mục đích đề xuất những thay đổi trong hiến pháp hòa bình của Nhật để tăng cường sức mạnh quân đội.

Infographic