Infographic: Thông tin mới nhất về các dự án đội vốn nghìn tỷ ở Hải Phòng

Thanh tra Chính phủ phát hiện có nhiều thiếu sót, tăng vốn từ vài trăm tỷ đến cả ngàn tỷ đồng, thậm chí hơn 2.000 tỷ đồng ở 22 dự án ở Hải Phòng. Trong kết luận của TTCP, trong 7 năm Hải Phòng đã đầu tư xây dựng 8 dự án với tổng mức điều chỉnh 7.326 tỷ đồng.

 
 

Infographic