Infographic: Thời gian qua, hình thức thi THPT đã thay đổi như thế nào?

Phương án tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, tuyển sinh đại học sau năm 2020 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất với những điểm mới như sẽ tiến tới tổ chức thi trên máy tính. Cùng nhìn lại những biến đổi trong việc tổ chức kỳ thi  tốt nghiệp, đại học thời gian qua.

 
 
 

Infographic

Lên top