Infographic: Thế nào là mất dấu nguồn lây nhiễm?

PGS Trần Đắc Phu - Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho rằng Việt Nam đang bước vào giai đoạn mất dấu nguồn lây nhiễm trong cộng đồng, gây khó khăn trong công tác phòng chống dịch COVID-19.  

 

Infographic

Lên top