Infographic: Táo Quân và những nghệ sĩ dành cả “thanh xuân” để làm Táo

Táo Quân có được thành công trong suốt 16 năm qua là bởi sự cống hiến hết mình của những người nghệ sĩ dành cả "thanh xuân" làm Táo. Hình ảnh Ngọc Hoàng, Nam Tào, Bắc Đẩu, táo giao thông, táo y tế, táo kinh tế... sẽ còn ở lại mãi trong lòng mỗi khán giả.

          

Infographic

Lên top