Infographic: Số phận truân chuyên gần thập kỷ của lô gỗ sưa trăm tỉ Hà Nội

Theo kế hoạch, ngày 12.9 phiên đấu giá lô gỗ sưa trăm tỉ ở thôn Phụ Chính, Chương Mỹ được mở lần 2, nhưng thêm một lần nữa phiên đấu giá này bị hoãn lại do không có ai mua hồ sơ đấu giá.

          
 

Infographic

Lên top