Infographic: Số ngày nghỉ lễ, tết của Việt Nam thấp so với thế giới

Hiện nay, số ngày nghỉ lễ, tết của Việt Nam ở mức trung bình thấp so với các quốc gia trên thế giới và khu vực.

 
 
 

Infographic

Lên top