Infographic: Quá tải lớp học ở Hà Nội đang diễn ra như thế nào?

Kết quả khảo sát triển khai năm học 2018-2019 của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND TP Hà Nội cho thấy còn nhiều hiện tượng quá tải trong các trường công lập, tỉ lệ học sinh trên lớp cao. 

 

Infographic

Lên top