Infographic: Những kỹ thuật đột phá thay đổi diện mạo y học Việt Nam

Thời gian qua, nền y học Việt Nam tiếp tục có sự phát triển vượt bậc với nhiều kỹ thuật mới và tiên tiến, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của hệ thống Y tế.

 

Infographic

Lên top