Infographic: Những khác biệt lớn về phổ điểm kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2017 và 2018

Theo đánh giá, số lượng thí sinh năm nay có điểm trên trung bình của hầu hết các bài thi, môn thi đều chiếm tỉ lệ khoảng từ 50 - 70% (ngoại trừ môn Lịch sử và Tiếng Anh). Điều này cho thấy phổ điểm được phân tán tương đối rộng, đánh giá đúng năng lực của các thí sinh, giảm thiểu đáng kể hiện tượng đoán mò trong các bài thi trắc nghiệm khách quan. 

                  

Infographic

Lên top