Infographic: Những điều luật "cứu người" đã đi vào cuộc sống

Ngày 1.1.2020, Luật phòng chống tác hại rượu bia chính thức có hiệu lực nhằm giảm thiểu tác hại của rượu bia đến người tham gia giao thông. Trước đó, Chính phủ và Nhà nước đã ban hành nhiều điều luật để hạn chế thiệt hại về người tại nước ta. Và đã mang lại kết quả khả quan.

 

Infographic

Lên top