Infographic: Những đề xuất giáo dục đình đám nhất năm 2017

Bỏ biên chế giáo viên, cải tiến chữ viết, xóa sổ ban đại diện cha mẹ học sinh, giải tán phòng giáo dục, xếp lương giáo viên cao nhất trong bậc lương hành chính sự nghiệp... là những đề xuất táo bạo của ngành giáo dục, nhận được sự quan tâm và gây nhiều tranh cãi trong năm 2017.

 
 

Infographic

Lên top