Infographic: Những dấu mốc đặc biệt trong 20 năm Internet phát triển ở Việt Nam

Sau 20 năm tiếp cận Internet, lượng người dùng Internet ở Việt Nam đến nay nằm trong top tăng nhanh nhất thế giới, Việt Nam cũng đứng thứ 3 khu vực về hạ tầng Internet, trong đó 80% người dùng thông qua mạng 3G, 4G.

 
 

Infographic

Lên top