Infographic: Những danh y lẫy lừng trong lịch sử Việt Nam

'Lương y như từ mẫu' - từ xa xưa những người thầy thuốc đã có địa vị rất cao trong xã hội và qua những đóng góp của họ với cộng đồng và ngành Y Dược mà danh tiếng của họ theo đó lưu truyền sử sách.

 
 

Infographic

Lên top