Infographic: Những con số khủng của đường cao tốc Bắc Nam

Dự án cao tốc Bắc Nam được đầu tư 654 km, chia làm 11 dự án thành phần, trong đó 3 dự án sử dụng ngân sách nhà nước. 8 dự án còn lại dùng vốn xã hội hóa. Dự kiến tổng mức đầu tư 8 dự án trên khoảng 104.070 tỉ đồng, trong đó vốn đầu tư Nhà nước 40.360 tỉ đồng dành cho giải phóng mặt bằng, tái định cư.

 
 

Infographic

Lên top