Infographic: Những chính sách, luật mới có hiệu lực từ 1.1.2020

Từ ngày 1.1.2020, nhiều luật, chính sách mới sẽ có hiệu lực thi hành. Một trong những nội dung đáng chú ý nhất là Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia chính thức có hiệu lực.

 
 

Infographic

Lên top