Infographic: Những chính sách có hiệu lực từ 1.6

Công khai danh sách người hành nghề dược; hỗ trợ đến 90% phí bảo hiểm nông nghiệp cho hộ nghèo;... là những chính sách sẽ có hiệu lực từ tháng 1.6.2018.

    

Infographic

Lên top