Infographic: Nhìn lại những hình ảnh kinh hoàng của thảm họa động đất, sóng thần ở Nhật Bản sau 7 năm

Dù 7 năm đã trôi qua nhưng khi nhìn lại những hình ảnh từ trận động đất, sóng thần năm 2011 tại Nhật Bản vẫn khiến nhiều người không khỏi ngậm ngùi xót xa. Thảm họa kép ngày 11.3.2011 đã khiến toàn bộ đất nước Nhật Bản rơi vào tình trạng tồi tệ nhất kể từ sau chiến tranh Thế giới thứ II. Thảm họa này đã xóa sổ nhiều thị trấn, cướp đi sinh mạng của hơn 20.000 người.

Văn Thắng

Infographic