Infographic: Nhà thờ Đức Bà Paris đã trường tồn bao nhiêu năm?

Nhà thờ Đức Bà được xây dựng từ năm 1163, khi thủ đô Paris nổi lên như một trung tâm quyền lực của nước Pháp dưới thời vua Louis VII (1120-1180). Vua Louis VII muốn có một công trình tôn giáo xứng tầm với địa vị của Paris và mang ý nghĩa biểu tượng về sức mạnh kinh tế, chính trị, tri thức và văn hóa của thủ đô.

          

Infographic

Lên top