Infographic: Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2019-2020

Liên quan đến việc triển khai chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2019-2020, ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30%, tương ứng với 20.115 đồng/tháng, học sinh sinh viên đóng 70%, tương ứng với 46.935 đồng/tháng.

 
 
 

Infographic

Lên top