Infographic: Mạng 5G và những công nghệ phát triển vượt bậc năm 2020

5G, trí tuệ nhân tạo AI, kính thực thế ảo VR,... là những công nghệ phát triển vượt bậc trong lịch sử loài người từ trước đến nay. Trong năm 2020 những công nghệ tương lai này được đưa vào sử dụng rộng rãi tại các nước phát triển, phục vụ cho nhân loại.

 

Infographic

Lên top