Infographic: Kịch bản nào để tháo gỡ những khúc mắc của dự án BOT Cai Lậy?

Ngày 5.12, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông thông tin về kịch bản để giải quyết những khúc mắc đối với trạm thu phí BOT Cai Lậy ở tỉnh Tiền Giang.

 
 

Infographic