Infographic: Khai báo y tế không trung thực sẽ bị xử lý như thế nào?

Biết bản thân mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhưng không khai báo hoặc khai báo không trung thực dẫn đến lây lan dịch bệnh SARS-CoV-2 (COVID-19) cho người khác có thể bị xử lý hình sự.

 

Infographic

Lên top