Infographic: iPhone 11, 11 Pro và 11 Pro Max khác nhau như thế nào?

Các phiên bản iPhone 11 với nhiều cải tiến “khủng” vừa được Apple cho ra mắt với tên gọi lần lượt là iPhone 11, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max. Vậy chúng khác nhau như thế nào?

          
 

Infographic

Lên top