Infographic: Đường đi của nước sông Đà đến bữa ăn, nước uống người Hà Nội

Sự cố đổ trộm dầu thải ở đầu nguồn sông Đà đã khiến nước sinh hoạt nhiều hộ dân ở Hà Nội có vấn đề. Vậy đường đi của nước sông Đà đến nội thành Hà Nội như thế nào?

 
 
 

Infographic

Lên top