Infographic: Đừng bao giờ chủ quan với hạn sử dụng của các vật dụng này

Không chỉ thực phẩm mới có hạn sử dụng, mà những vật dụng gia đình cũng cần được thay mới sau thời gian nhất định.

 
 

Infographic

Lên top