Infographic: Điểm thú vị ở phiên chất vấn kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Kỳ họp thứ tám Quốc hội khóa XIV ghi nhận 4 trưởng ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Công thương, Thông tin và Truyền thông đăng đàn, trả lời câu hỏi của 250 đại biểu Quốc hội.

 
 
 
 

Infographic

Lên top