Infographic: "Điểm mặt" 13 trọng điểm ngập úng ở Hà Nội

Thay vì tồn tại 15 điểm úng ngập như năm trước, năm 2019, số điểm úng ngập cố hữu của Hà Nội đã giảm xuống còn 13 điểm.

 
 
 

Infographic

Lên top