Infographic: Điểm lại những gương mặt hiệp sĩ "đổ máu" quên thân để truy bắt cướp

Những năm qua, rất nhiều hiệp sĩ đã dũng cảm, “quên mình” để mang lại sự an toàn cho người dân.

 
 

Infographic