Infographic: Đây là lý do vì sao lượng doanh nghiệp giải thể tăng sốc gần 50% so với cùng kỳ 2017

Trong 9 tháng đầu năm 2018 của cả nước là 11.536 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 32,1% so với cùng kỳ năm 2017. Con số này chưa tính đến lượng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, không đăng ký hoặc chờ giải thể.

 
 

Infographic

Lên top