Infographic: Đầu năm học, học sinh Hà Nội không phải đóng những khoản tiền nào?

Các trường công lập ở Hà Nội sẽ không được phép thu một số khoản như: bảo vệ cơ sở vật chất, an ninh nhà trường, trông xe, khen thưởng giáo viên, cơ sở vật chất... trong năm học mới.

                  

Infographic