Infographic: Dấu hiệu nhận biết trẻ đang bị bắt nạt trong trường học

Trang Activekids đã thống kê những dấu hiệu cho thấy đứa trẻ có thể đang bị bắt nạt trong trường học. 

          

 

          
          

 

 

 

 

          
          
         
         
         
         

Infographic

Lên top