Infographic: Dân số Việt Nam đạt 96,2 triệu người năm 2019

Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Theo đó, tổng số dân Việt Nam đến tháng 4.2019 là 96,2 triệu; đứng thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á và thứ 15 trên thế giới. 

          
 

Infographic

Lên top