Infographic: "Cuộc đua" vaccine COVID-19 trên toàn thế giới

Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát trên toàn thế giới, hàng trăm công ty đã bước vào nghiên cứu vaccine ngừa COVID-19, tạo thành "cuộc đua" trên toàn thế giới. Hiện tại, Việt Nam có 4 nhà sản xuất đang nghiên cứu vaccine COVID-19.

Infographic

Lên top