Infographic: Con người phải đào bao nhiêu mét thì đến tâm Trái Đất?

Giếng khoan dầu Z-44 Chayvo là nơi sâu nhất, vượt qua cả điểm  sâu nhất của đại dương mà con người đào được, nhưng chúng ta phải đào thêm 6.400km nữa mới đến được tâm Trái Đất.

Infographic

Lên top